Lưới xơ dừa chống trượt (4204)

Loại: 4 cạnh đều, 6 cạnh đều

Kích thước: 15m x 15m, 14m x 14m, 12m x 12m, tùy chọn

Ô lưới: 20 cm

Đường kính dây: 2cm

Các sản phẩm khác
Lượt truy cập: 975840